Cuma, Mayıs 16, 2008

Öğrenciler ve Yoga


Çok sıradan bir söz olacak ama, bugünün öğrencileri yarının ülke yönetenleri olacak.
Bir konuyu hemen eklemem lazım, şu lafa çok karşıyım, "iyi çalışmalı hazırlanlaısın ki 20 yıl sonra adam ol!" hayır, neden 20 yıl sonra, oysa her an için yaşamın içinde bulunmalıdır bir genç. Yaşamalı tecrübe edinmeli bilgi ve fikir yürütebilmeli ve fert olarak yerini her an almalıdır.


Biliyormusunuz ? yurdumuzda 19 milyon genç var, bunların büyük çoğunluğu da öğrenci.

Gençliğin en zor görünen tarafı öğrencilik kısmıdır, yaşam zaten karmaşıktır gençler için, iç duygular, dürtüler, toplumsal baskı de dikte ettirilmiş kurallar hep isyana sürükler insanı. Çok tabiidir en güzel tarifi de " delikanlı " olmaktır yani kız veya erkek "deli " kanlıdır.

Günümüzde özellikle ülkemizdeki eğitim sistemi, son derece sıkıcı ve de bir o kadar da karmaşıktır, alınan notlar, dereceler her sene değişen sınav sistemleri, bir uzayıp bir kısalan okul dönemleri. Muhakkak kazanılması gereken okullar bunlar için gidilen, kurslar, özel öğretmenler, okul ve okulun etüdleri ve bütün bunları sağladığı içim kendini hep haklı ve sanki okul hayatı çok mükemmelmiş gibi hava atan !!! ebeveynler. Dostlarım onlar çocuktur, gençtir, sizinle aynı frekansta değiller, onlara ahkam keseceğimize belli bir disiplin içinde onları anlamaya çalışmalı, işi zorlaştıracağımıza iletişim kurmada kendimizi zorlamalı, kısacık ta olsa kendi okul dönemimizi ve o zaman bize nelerin ne kadar zor geldiğini hatırlamalı ona göre davranmalıyız.

Öğrencilik hayatında genç insan yoğun enerji ile doludur, eğitimin amacı da bu yoğun enerji potansiyelini üretken alanlara doğru yönlendirmek olmalıdır.. İşte bu noktada öğrencinin en zorlandığı kısım, aklını iyi şekilde yönlendirebilmektir. Bu bakımdan enerjisini doğru yönde kullanmayı disiplin haline getirebilmelidir.

Bedeni ve aklı bir disiplin içinde yönetebilmenin en önemli yöntemi de Yoga ve onun araçlarıdır. Öğrencinin muntazam bir çalışma ile yoga asanaları ve pranayama uygulaması halinde, çok kuvvetli ve tertemiz olan aklını, zihnini, daha yaratıcı bir yönde kullanmayı rahatlıkla deneyimleyebilir. Büylece yaşamını daha disiplinli bir şekilde organize edebilme yetisine kavuşabilir.

Bu durum, bilinç yapısının da muntazam ve disiplinli olmasını temin edecektir. Böylece genç öncelikle bedeni ve aklının dengesi ile kendini daha sorumlu hissedecek bu bireysel sorumluluk hali onun genel tabiatına da yansıyacak ve toplum içinde de belirgin bir bireysel karakter halini alacaktır. Özellikle gencin yaşama daha olumlu yaklaşımını da temin edicidir.

Özellikle bir öğrencinin muntazaman Pranayama ( nefes teknikleri) uygulaması, sinir sistemini canlandıracak, beyine oksijen akımı kuvvetlecek böylece akıl ve hafıza daha da sağlıklı olarak çalışacak, konsanytrasyon daha keskin olabilecektir.

Yoga öğrencinin yanlızca bedensel gelişimini dehiğl beden-aklı dengesini , duygusal alanda da dengeliliği, güçlü iradeyi ve kendini en iyi şekilde disipline ederek en faydalı şekilde kullanabilmesini de temin edecektir.

Unutulmamalıdır ki yoga bir din değildir, içinde dinsel dogmatik bir yapı olmayıp, kişinin kendi özerinde tam ve yoğun hakimiyeti demektir.

Bu vesile ile 19 mayıs Gençlik Bayram'ınızı kutlar, bu bayramı gençlere hediye eden Büyük Önder Mükemmel İnsan Atatürk'ümüzün önünde saygıyla eğilirim,

Sevgiyle kalınız.

Ananda